SP 761 LF logo

SP 761 LF - stark, produktiv och pålitlig

SP 761 LF är ett starkt, snabbt och pålitligt högprestanda aggregat byggt för de tyngsta jobben. Det är konstruerat efter SPs Låg Friktionsprincip för minimal friktion och maximal produktion. SP 761 LF kan med god funktion installeras på både stora hjulburna skördare samt på grävmaskiner i 20-25 tons klassen.

SP 761 LF har en mycket skyddad och robust konstruktion, i kombination med den höga dragkraften och den proportionella vinklingen av matarhjulen som ger mer bärkraft ju större stam som upparbetas, ger detta 761:an en imponerande prestanda i de tyngsta slutavverkningarna. Trots sin enorma kapacitet i den grövsta skogen hanterar 761:an tack vare sina kompakta mått och snabba matning även klenare slutavverkningar med högsta produktivitet. SP 761 LF är utan tvekan en stark, produktiv och pålitlig slutavverkare.

SP 761 LF når sin absoluta toppkapacitet i stammar med en bhd från 20 till 56 cm, men hanterar tack vare LF-principen även grövre stammar på ett effektivt vis.

Detaljer

Alla våra aggregat har smarta och användbara funktioner. Klicka på cirklarna om du vill veta mer.

Tekniska data

Lär dig mer om tekniken bakom våra enskilda aggregat. Här hittar du allt från information om kapning och kvistning till vikt och dimensioner.

Hydraulik

Metrisk
Min. oljeflöde: 250 l/min
Rek. arbetstryck: 30 MPa

Matning

Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.
Hjulmotorer: 934, 1043, 1248 cc
Max. valsöppning: 700 mm
Matningshastighet: 0-6 m/s
Matningskraft: 46 kN
Proportionella tryck: Ja

Kapning

SuperCut 100 är en mycket kraftfull enhet med integrerad kedjesmörjning och hydraulisk sträckning av kedjan. I kombination med SP´s QuickCut optimeras kaptiden och risken för kapsprickor minimeras.
Kapdiameter: 750 mm
Kedjehastighet: 40 m/s
Sågmotor: 32 cc
Sågenhet: SuperCut 100
QuickCut: Ja

Toppsågning (option)

Kapdiameter: 380 mm
Kedjehastighet: 40 m/s
Sågmotor: 20 cc
Sågenhet: JPS

Kvistning

Proportionellt kvistknivstryck mot stamdiameter för lägsta friktion och maximal produktion. Individuell inställning övre/nedre knivar samt per trädslag för optimal prestanda
Rörliga knivar: 3
Fasta knivar: 2
Kvistningsdiameter spets-spets: 510 mm
Kvistningsdiameter inkl. nedre kniv: 550 mm
Min. kvistdiameter: 40 mm
Proportionella tryck: Ja
LogHold: Ja

Vikt och dimensioner

Trots sin enorma kapacitet passar SP 761 LF tack vare sina kompakta mått bra till mer än bara de grövsta avverkningarna.
Bredd stängt: 1400 mm
Bredd öppet: 1920 mm
Höjd: 1850 mm
Vikt: 1750 kg
Höjd med toppsåg (option): 2030 mm
Vikt med toppsåg (option): 1880 kg

Rekommendationer

Basmaskiner
SP 761 LF kan med god funktion monteras på såväl konventionella skogsmaskiner som på grävmaskiner. För att säkerställa en god funktion konsultera din återförsäljare eller SP personal.
Avverkning
Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.
Rek. stamdiameter (DBH) för högsta produktivitet*: 20 - 56 cm
* Diameter brösthöjd, mäts 1,3m upp på stammen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i specifikationer och utförande. Avbildade skördaraggregat kan ha viss extrautrustning. Alla angivna mått/värden är ca uppgifter och avser standardutrustning.

LF – Maximal produktion och minimal friktion

Fyra smarta lösningar och patent för ökad lönsamhet:

Tillbehör och utrustning

Alla våra aggregat har en hög utrustningsnivå som standard. En rad tillbehör finns dock för att kunna anpassa aggregatet efter olika behov, maskiner och avverkningsförhållanden. Nedan beskrivs de vanligaste tillbehören.

För mer information om tillbehör kontakta din SP återförsäljare eller SP Maskiner.

Färgmärkning SUPERMARK

Matarhjul

Kompletta mät- och styrsystem

Topsågning

Processorknivar

Hjulmotor

Rotsökningsfunktion

Styrsystem

Enkel anpassning

SP skördaraggregat kan köras mot i stort sett alla på marknaden förekommande styrsystem. Genom en enkel anpassning kan aggregaten köras mot följande system:

 • Dasa280
 • Dasa380
 • Dasa4
 • Dasa4 Compact
 • Dasa Forester
 • John Deere Timbermatic
 • Motomit IT
 • Motomit PC
 • Komatsu MAXI
 • Ponsse Opti
 • Technion
 • Techno Matic
 • TOC-MD
Styrsystem

Styrsystem, komplett

SPd5Bucking
SPd5Bucking är ett komplett mät- och styrsystem för styrning av avverkningsprocessen i en skogsskördare enligt StanForD. Det är vårt mest avancerade system och har stöd för värdeaptering. Systemet är också helt integrerat med dasa5 styr- och kommunikationssystem. All kommunikation mot operatören sker via dxPc, som är en mobil PC med Windows 10 operativsystem. Där lagras all information, exempelvis statistik eller instruktioner. dxPc-datorn är försedd med pekskärm, vilket väsentligt underlättar arbetet för operatören.

SPd5BuckingPrio
SPd5BuckingPrio är vårt mellansystem. Systemet har stöd för prioritetsaptering och är bestyckat med en PC. SPd5BuckingPrio är ett lite enklare apteringssystem kombinerat med kraften hos en PC för rapportering, kommunikation och andra program. Apteringen bygger på prioriterade längder med eller utan diameterklasser. SPd5BuckingPrio är idealiskt när det inte finns krav på värdeaptering och rapportering enligt StanForD samtidigt som man har behov av en PC för rapportering, kommunikation och andra PC-program. All kommunikation mot operatören sker via dxPc.

SPd5BuckingPrio-C
SPd5BuckingPrio-C är ett apteringssystem som fokuserar på enkelhet utan att göra avkall på aggregatstyrning, prestanda eller produktivitet. SPd5BuckingPrio-C har stöd för prioritetsaptering med eller utan diameterklasser och är speciellt framtaget för avverkningar utan krav på trådlös produktionsrapportering eller där användande av PC program inte är nödvändigt. SPd5Bucking Prio-C har Windows CE operativsystem.

SPd5 hyttbox
Oavsett vilket system du väljer ovan kan du få det tillsammans med vår SPd5 hyttbox. Hyttboxen gör att installationen av SPd5 hyttmoduler kan göras snabbt, effektivt och med högsta kvalitet. Hyttboxen fabriksmonteras hos SP och levereras komplett färdig samt testad tillsammans med aggregatet vilket garanterar en korrekt inkoppling och problemfri igångkörning. Tack vare att elektronikmodulerna är monterade i en skyddad miljö inne i lådan minimeras problem orsakade av yttre åverkan så som fukt, damm, smuts och slag.

Galleri