SP 661 LF logo

SP 661 LF - smidig, stark och effektiv

SP 661 LF är ett smidigt, starkt och effektivt högprestanda-aggregat konstruerat efter SPs LågFriktionsprincip för minimal friktion och maximal produktion. SP 661 LF är utvecklat för att kunna erbjuda högsta kvalitet och produktion i alla typer av slutavverkning.

I grov slutavverkning ger de proportionellt vinklade matarhjulen i kombination med SP:s patenterade system LogHold högsta kapacitet och produktion. I klen slutavverkning kommer den smidiga konstruktionen till sin rätt och utrustat med Flerträdshantering kan även mycket klena stammar avverkas snabbt och effektivt.

Tack vare en extremt välskyddad och stark konstruktion med slangdragning i världsklass garanterar SP 661 LF även minsta möjliga stillestånd och högsta utnyttjandegrad. SP 661 LF är utan tvekan ett smidigt, starkt och effektivt skördaraggregat som når sin absoluta toppkapacitet i stammar med en bhd från 16 till 51 cm, men hanterar tack vare LF-principen även grövre stammar på ett effektivt vis.

LF – Maximal produktion och minimal friktion

Fyra smarta lösningar och patent för ökad lönsamhet:

Tillbehör och utrustning

SP 661 LF har ett stort utbud av olika tillbehör för att kunna anpassa aggregatet efter olika behov, maskiner och avverkningsförhållanden.

Färgmärkning
Används för att underlätta skotningen när sortimenten är svåra att urskilja med blotta ögat.

Flerträdshantering
En produktionshöjande utrustning för klena bestånd då det med SP:s flerträdshantering är möjligt att fälla och ackumulera flera stammar för att sedan upparbeta dessa samtidigt.

Rotsökningsfunktion
Med hjälp av en sensor monterad i såglådan letar aggregatet automatiskt upp stamänden med hjälp av en knapptryckning.

Toppsåg
Underlättar avverkning av lövskog med mycket klykor samt vid avverkning av bestånd med mycket topp-brott.

EC - såglåda (Extended Cut)
Större såglåda för ökad kapdiameter till 81 cm.

Flerhastighetsmatning
Optimerar aggregatets förhållande mellan matningshastighet och matningskraft för högsta produktivitet oavsett stamdiameter.

Belysning såglåda
Ledlampa i såglådan för extra belysning av arbetsområdet.

FDM (Flytande DiameterMätning)
En extra diametergivare länkad till rörelserna av toppkniven för bästa diametermätning även vid högsta matningshastighet.

Eukalyptus-kit
Avbarkningssats för eukalyptusträd.

Matarhjul
Matarhjul i flera modeller och utföranden finns tillgängliga för att passa olika förhållanden och behov.

Tekniska detaljer

SP 661 LF är konstruerad för att kunna erbjuda både högsta driftsäkerhet och produktivitet.

Tekniska data

Hydraulik

Min. oljeflöde: 200 l/min
Rek. arbetstryck: 26-30 MPa

Matning

Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.
Hjulmotorer: 613-920 cc
Max. valsöppning: 630 mm
Matningshastighet: 0-7 m/s
Matningskraft: 38 kN
Proportionella tryck: Ja

Kapning

SuperCut 150 är en mycket kraftfull enhet med integrerad kedjesmörjning och hydraulisk sträckning av kedjan. I kombination med SP´s QuickCut optimeras kaptiden och risken för kapsprickor minimeras.
Kapdiameter standard: 700 mm
Kapdiameter option EC såglåda: 810 mm
Kedjehastighet: 40 m/s
Sågmotor: 32 cc
Sågenhet: SuperCut 150

Toppsåg (option)

Kapdiameter: 350 mm
Kedjehastighet: 40 m/s
Sågmotor: 20 cc

Kvistning

Avkvistningsknivar med proportionaltryck. Individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.
Rörliga knivar: 4
Fasta knivar: 1
Kvistningsdiameter spets-spets: 510 mm
Min. kvistdiameter: 30 mm
Proportionella tryck: Ja
LogHold: Ja

Vikt och dimensioner

Trots sin kapacitet att hantera grov skog passar SP 661 LF tack vara sina kompakta mått till mer än bara grov slutavverknig.
Bredd stängt: 1360 mm
Bredd öppet: 1820 mm
Höjd, exkl tiltram: 1730 mm
Vikt, exkl. rotator: 1480 kg
Vikt med toppsåg, exkl. rotator: 1595 kg

Rekommendationer

Basmaskiner

SP 661 LF är ett utmärkt val för installationer på såväl hjulburna basmaskiner som på grävmaskiner och bandgående skogsmaskiner.
Rek. stamdiameter (DBH) för högsta produktivitet*: 160 - 510 mm
* Diameter brösthöjd, mäts 1,3m upp på stammen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i specifikationer och utförande. Avbildade skördaraggregat kan ha viss extrautrustning. Alla angivna mått/värden är ca uppgifter och avser standardutrustning.

Styrsystem

Enkel anpassning

SP skördaraggregat kan köras mot i stort sett alla på marknaden förekommande styrsystem. Genom en enkel anpassning kan aggregaten köras mot följande system:

 • Dasa280
 • Dasa380
 • Dasa4
 • Dasa4 Compact
 • Dasa Forester
 • John Deere Timbermatic
 • Motomit IT
 • Motomit PC
 • Komatsu MAXI
 • Ponsse Opti
 • Technion
 • Techno Matic
 • TOC-MD
Styrsystem

Styrsystem, komplett

SPd5Bucking
SPd5Bucking är ett komplett mät- och styrsystem för styrning av avverkningsprocessen i en skogsskördare enligt StanForD. Det är vårt mest avancerade system och har stöd för värdeaptering. Systemet är också helt integrerat med dasa5 styr- och kommunikationssystem. All kommunikation mot operatören sker via dxPc, som är en mobil PC med Windows 10 operativsystem. Där lagras all information, exempelvis statistik eller instruktioner. dxPc-datorn är försedd med pekskärm, vilket väsentligt underlättar arbetet för operatören.

SPd5BuckingPrio
SPd5BuckingPrio är vårt mellansystem. Systemet har stöd för prioritetsaptering och är bestyckat med en PC. SPd5BuckingPrio är ett lite enklare apteringssystem kombinerat med kraften hos en PC för rapportering, kommunikation och andra program. Apteringen bygger på prioriterade längder med eller utan diameterklasser. SPd5BuckingPrio är idealiskt när det inte finns krav på värdeaptering och rapportering enligt StanForD samtidigt som man har behov av en PC för rapportering, kommunikation och andra PC-program. All kommunikation mot operatören sker via dxPc.

SPd5BuckingPrio-C
SPd5BuckingPrio-C är ett apteringssystem som fokuserar på enkelhet utan att göra avkall på aggregatstyrning, prestanda eller produktivitet. SPd5BuckingPrio-C har stöd för prioritetsaptering med eller utan diameterklasser och är speciellt framtaget för avverkningar utan krav på trådlös produktionsrapportering eller där användande av PC program inte är nödvändigt. SPd5Bucking Prio-C har Windows CE operativsystem.

SPd5 hyttbox
Oavsett vilket system du väljer ovan kan du få det tillsammans med vår SPd5 hyttbox. Hyttboxen gör att installationen av SPd5 hyttmoduler kan göras snabbt, effektivt och med högsta kvalitet. Hyttboxen fabriksmonteras hos SP och levereras komplett färdig samt testad tillsammans med aggregatet vilket garanterar en korrekt inkoppling och problemfri igångkörning. Tack vare att elektronikmodulerna är monterade i en skyddad miljö inne i lådan minimeras problem orsakade av yttre åverkan så som fukt, damm, smuts och slag.