SP 461 LF logo

SP 461 LF - Ett stort litet aggregat

SP 461 LF är ett högproducerande gallringsaggregat konstruerat efter SPs Låg Friktionsprincip för minimal friktion och maximal produktion. SP 461 LF är ett utmärkt val för montering på såväl stickvägsgående skördare med långkran som på mindre beståndsgående skördare

Den snabba matningen i kombination den låga vikten och de kompakta måtten garanterar högsta produktivitet i täta förstagallringar. I grövre gallringar ger de smarta SP patenten LogHold och proportionellt vinklade matarhjul en imponerande stamhållning och prestanda. SP 461 LF är i alla bemärkelser – ett stort litet aggregat.

SP 461 LF når sin absoluta toppkapacitet i bestånd med en bhd från 8 till 35 cm, men hanterar tack vare LF principen även grövre stammar på ett effektivt vis.

Detaljer

Alla våra aggregat har smarta och användbara funktioner. Klicka på cirklarna om du vill veta mer.

Tekniska data

Lär dig mer om tekniken bakom våra enskilda aggregat. Här hittar du allt från information om kapning och kvistning till vikt och dimensioner.

Hydraulik

Metrisk
Min. oljeflöde: 185 l/min
Rek. arbetstryck: 23 - 25 Mpa

Matning

Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.
Hjulmotorer: 398 cc
Max. valsöppning: 420 mm
Matningshastighet: 5 m/s
Matningskraft: 18 kN
Proportionella tryck: Ja

Kapning

SuperCut 100 är en mycket kraftfull enhet med integrerad kedjesmörjning och hydraulisk sträckning av kedjan. I kombination med SP´s QuickCut optimeras kaptiden och risken för kapsprickor minimeras.
Kapdiameter: 530 mm
Kedjehastighet: 40 m/s
Sågmotor: 20 cc
Sågenhet: SuperCut 100
QuickCut: Ja

Kvistning

Proportionellt kvistknivstryck mot stamdiameter för lägsta friktion och maximal produktion. Individuell inställning övre/nedre kniv(ar) samt per trädslag för optimal prestanda.
Rörliga knivar: 4 inkl. toppkniv
Fasta knivar: 1
Kvistningsdiameter spets-spets: 350 mm
Min. kvistdiameter: 30 mm
Proportionella tryck: Ja
LogHold: Ja

Vikt och dimensioner

Tack vare sina mycket kompakta mått och låga vikt passar SP 461 LF perfekt för gallring i täta bestånd.
Bredd stängt: 850 mm
Bredd öppet: 1130 mm
Höjd: 1230 mm
Vikt: 726 kg

Rekommendationer

Basmaskiner
SP 461 LF kan monteras på en mängd olika konventionella skogsmaskiner och grävmaskiner med bra resultat. För att säkerställa god funktion konsultera din SP återförsäljare eller SP personal.
Avverkning
Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.
Rek. stamdiameter (DBH) för högsta produktivitet*: 8 - 35 cm
* Diameter brösthöjd, mäts 1,3m upp på stammen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i specifikationer och utförande. Avbildade skördaraggregat kan ha viss extrautrustning. Alla angivna mått/värden är ca uppgifter och avser standardutrustning.

LF – Maximal produktion och minimal friktion

Fyra smarta lösningar och patent för ökad lönsamhet:

Tillbehör och utrustning

Alla våra aggregat har en hög utrustningsnivå som standard. En rad tillbehör finns dock för att kunna anpassa aggregatet efter olika behov, maskiner och avverkningsförhållanden. Nedan beskrivs de vanligaste tillbehören.

För mer information om tillbehör kontakta din SP återförsäljare eller SP Maskiner.

Färgmärkning SUPERMARK

Flerträdshantering

Matarhjul

Såglåda ICE

Kompletta mät- och styrsystem

Styrsystem

Enkel anpassning

SP skördaraggregat kan köras mot i stort sett alla på marknaden förekommande styrsystem. Genom en enkel anpassning kan aggregaten köras mot följande system:

 • Dasa280
 • Dasa380
 • Dasa4
 • Dasa4 Compact
 • Dasa Forester
 • John Deere Timbermatic
 • Motomit IT
 • Motomit PC
 • Komatsu MAXI
 • Ponsse Opti
 • Technion
 • Techno Matic
 • TOC-MD
Styrsystem

Styrsystem, komplett

SPd5Bucking
SPd5Bucking är ett komplett mät- och styrsystem för styrning av avverkningsprocessen i en skogsskördare enligt StanForD. Det är vårt mest avancerade system och har stöd för värdeaptering. Systemet är också helt integrerat med dasa5 styr- och kommunikationssystem. All kommunikation mot operatören sker via dxPc, som är en mobil PC med Windows 10 operativsystem. Där lagras all information, exempelvis statistik eller instruktioner. dxPc-datorn är försedd med pekskärm, vilket väsentligt underlättar arbetet för operatören.

SPd5BuckingPrio
SPd5BuckingPrio är vårt mellansystem. Systemet har stöd för prioritetsaptering och är bestyckat med en PC. SPd5BuckingPrio är ett lite enklare apteringssystem kombinerat med kraften hos en PC för rapportering, kommunikation och andra program. Apteringen bygger på prioriterade längder med eller utan diameterklasser. SPd5BuckingPrio är idealiskt när det inte finns krav på värdeaptering och rapportering enligt StanForD samtidigt som man har behov av en PC för rapportering, kommunikation och andra PC-program. All kommunikation mot operatören sker via dxPc.

SPd5BuckingPrio-C
SPd5BuckingPrio-C är ett apteringssystem som fokuserar på enkelhet utan att göra avkall på aggregatstyrning, prestanda eller produktivitet. SPd5BuckingPrio-C har stöd för prioritetsaptering med eller utan diameterklasser och är speciellt framtaget för avverkningar utan krav på trådlös produktionsrapportering eller där användande av PC program inte är nödvändigt. SPd5Bucking Prio-C har Windows CE operativsystem.

SPd5 hyttbox
Oavsett vilket system du väljer ovan kan du få det tillsammans med vår SPd5 hyttbox. Hyttboxen gör att installationen av SPd5 hyttmoduler kan göras snabbt, effektivt och med högsta kvalitet. Hyttboxen fabriksmonteras hos SP och levereras komplett färdig samt testad tillsammans med aggregatet vilket garanterar en korrekt inkoppling och problemfri igångkörning. Tack vare att elektronikmodulerna är monterade i en skyddad miljö inne i lådan minimeras problem orsakade av yttre åverkan så som fukt, damm, smuts och slag.

Galleri